สภ.เชียงดาว เพื่อประชาชน Chiangdao Police Station

พ.ต.อ.วินิจฉัย พินิจศักดิ์
ผกก.สภ.เชียงดาว จว.เชียงใหม่Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่มีมาตรฐานสากล


พันธกิจ
๑) ถวายความปลอดภัยพระมหากษัตริย์และพระบรมวงศานุวงศ์ ๒) บังคับใช้กฎหมายและอำนวยความยุติธรรมทางอาญา ๓) รักษาความสงบเรียบร้อย และความมั่นคงของราชอาณาจักร


ประวัติความเป็นมา
ประวัติ สภ.เชียงดาว ปี พ.ศ.๒๔๕๒ ตั้งเป็นสถานีตำรวจภูธร ปี พ.ศ.๒๕๐๗ กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะหัวหน้าสถานีเป็น สารวัตร ปี พ.ศ.๒๕๓๔ กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะหัวหน้าสถานีเป็น สารวัตรใหญ่ ปี พ.ศ.๒๕๓๗ กระทรวงมหาดไทยได้ยกฐานะหัวหน้าสถานีเป็น รองผู้กำกับการ ปี พ.ศ.๒๕๔๐ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ยกฐานะหัวหน้าสถานีเป็น ผู้กำกับการ ปัจจุบันมี พ.ต.อ.วินิจฉัย พินิจศักดิ์ เป็นผู้กำกับการ

100 ม.6 ต.เชียงดาว อ.เชียงดาว จ.เชียงใหม่ 50170
โทรศัพท์ : 053-455081   โทรสาร : 053-455081
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top